Full name

adoniss

Title

لیپوماتیک

Biography

لیپوماتیک جدیدترین روش لاغری، سریع و بدون عواقب

لیپوماتیک جایگزین کم خطرتر و سریع‌تر «لیپوساکشن» و «لیپولیزر» است. لیپوماتیک جدیدترین روش تخلیه چربی از بدن که نسبت به روش‌های قبلی، دوره نقاهت کوتاه تر و تاثیر بهتری دارد و شخص مراجعه کننده بعد از عمل لیپوماتیک درد و خونریزی بسیار کمتری دارد. اما در روش لیپوماتیک هم یک دوره نقاهت با استراحت و مراقبت احتیاج است.

لیپوماتیک به معنی خارج کردن چربی‌های موضعی با قدرت مکش است و سال‌ هاست لیپوماتیک به این روش انجام می‌شود. روش‌های قبل از لیپوماتیک نیاز به بستری شدن و بیهوشی عمومی بوده است و حجم چربی کمتری هم از بدن خارج می‌شده است. میزان خونریزی و تورم و درد هم بیشتر از روش‌های فعلی لیپوماتیک بوده است. به دلیل بیهوشی عمومی نیز احتمال آمبولی در روش های قبل از لیپوماتیک نیز به مراتب بالاتر بوده است. با این همه خطرات، بیمار فقط یک سایز کم می‌کرده است.

با ابداع روش لیپوماتیک ، میزان بیهوشی، دوره نقاهت و عواقب بعد از عمل به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است و مراجعه کننده می‌تواند خیلی سریع‌تر بعد از عمل لیپوماتیک به زندگی عادی برگردد.

مروری به گذشته لاغری، قبل از لیپوماتیک

یک) لیپوساکشن اولین روش قبل از لیپوماتیک
روش‌های زیادی برای تخلیه چربی قبل از لیپوماتیک وجود داشته است. از جمله معروف ترین آنها که لیپوساکشن است. لیپوساکشن، کارکردی مشابه لیپوماتیک داشته است. چربی‌های منطقه ای با قدرت مکش بسیار بالا خارج می‌شده است. لیپوماتیک در ابتدای کار که با دستگاه‌های قدیمی انجام می‌شده است، برای خارج کردن چربی نیاز به بیهوشی عمومی و بستری شدن بوده است. لیپوماتیک میزان کاهش سایز با خارج کردن چربی کم بوده است و به خاطر دوران نقاهت بسیار طولانی و استراحت زیاد بیمار نسبت به لیپوماتیک ، چربی‌های جدید به راحتی در فضای خالی جا می گیرفتند.

دو) اولتراسونیک دومین روش قبل از لیپوماتیک
چربی با قدرت امواج گرمایی شکسته می‌شدند و با دستگاه مکش بیرون کشیده می شدند. لیپوماتیک سوختگی و خراب شدن پوست و سوختگی عمیق بافت‌های عمقی، باعث ترک این روش خطرناک شده است.

سه) لیپولیزر سومین روش قبل از لیپوماتیک
لیپولیزر، روشی بوده که قبل از انجام عمل لیپوساکشن انجام می‌شده است. لیپوماتیک بعد از تزریق مایع «تامی سنت»، چربی‌ها به کمک لیزر شکسته می‌شدند و در عمل لیپوساکشن، چربی‌ها به صورت مایع خارج می‌شده اند. لیپوماتیک به نظر روش بی خطری می‌آمده است. اما به خاطر بی احتیاطی و استفاده از دستگاه‌های غیر استاندارد لیپوماتیک و با درجات بالا، سوختگی پوست یا سفت شدن منطقه ای زیر پوست دیده می‌شده است.